Nhện nhện khác

Xây dựng một trang web, bắt một con ruồi, quấn lấy tơ lụa, và nuốt vào lúc giải trí. Chiến lược săn bắt này đã chứng minh hiệu quả đến mức những con nhện dệt Orb là một trong những nhóm động vật thành công nhất. Chúng được tìm thấy ở hầu hết mọi nơi […]

Read More