Tình yêu của Madagascar với 2CV

Xe 2CV của Citroen thường có liên quan đến vùng nông thôn Pháp. Nhưng trong nhiều thập kỷ nó đã được các xe của sự lựa chọn cho tài xế taxi hơn 5.000 dặm (8,000km) đi trên đảo Ấn Độ Dương của Madagascar. Cha của Feno Rafamomejamlsoa đã có một chiếc xe 2CV mà ông […]

Read More

Savitri Devi: Chủ nghĩa phát xít huyền bí đang được phục sinh bởi quyền tự do alt

Savitri Devi, một người ngưỡng mộ thần bí của Hitler và một người sùng kính mồ hôi của huyền thoại Aryan, dường như đã mờ dần sau khi cô qua đời vào 25 năm trước. Maria Margaronis viết: “Nhờ vào sự nổi lên của quyền cực đoan, tên tuổi và hình ảnh của cô ấy […]

Read More